Zaten.Org – Magazin Haberleri – Rüya Tabirleri – Yemek Tarifleri

YSK Ne Demektir ?

23.05.2019

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

YSK nedir

MOBİL REKLAM ALANI

GÖREV VE YETKİLERİ

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar. Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son merci Yüksek Seçim Kurulu’dur.

YSK nedir

VERDİĞİ KARARLAR KESİNDİR

Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararlar kesindir, YSK’nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı mercine başvurulamaz. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulu’nca alınacak kararlar, bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

YSK nedir

HER SANDIK İÇİN BİR SANDIK KURULU

YSK teşkilatı merkezde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan; taşradaysa her il seçim çevresinde bir İl Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan, her ilçede bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan, seçmen kütüğü bürolarından ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulundan oluşur.

YSK nedir

HER İL MERKEZİNDE BİR İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, il seçim çevresinde kanunla tespit edilen vazifeleri görür. Seçimleri düzenle yürütür. Her il merkezinde, ayrı bir İl Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. İl merkezindeki derecesi en yüksek hâkim, kurulun başkanı; diğer iki yüksek dereceli hâkim de üyesidir. Yargı organından iki hâkim de yedek üyedir.

YSK nedir

KURA İLE TESPİT EDİLİYOR

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yürütür. Her ilçe merkezinde ayrı bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. Kurul, ilçenin en yüksek dereceli hâkiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de devlet memurları arasından 10 yıl görev yapan ve o ilçede en çok görev yapanlar arasından kura ile tespit edilir. Kurulda görev yapan altı üyenin yanı sıra altı yedek üyesi de vardır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

gaziantep escort