Zaten.Org – Magazin Haberleri – Rüya Tabirleri – Yemek Tarifleri

TÜİK Ne Demektir ?

15.05.2019

TÜİK, 1891 yılında Osmanlı döneminde Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başladı. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz’ına Dair Kararname ile kuruldu.

1891’DEN 2005’E 5 KEZ ADI DEĞİŞTİ

1930 yılında dairenin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını aldı. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile Türkiye İstatistik Kurumu olarak güncellendi.

MOBİL REKLAM ALANI

TÜİK nedir

MERKEZİ ANKARA’DA, 26 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAR

Merkezi Ankara’da bulunan kurumun, Türkiye genelinde 26 adet Bölge Müdürlüğü bulunuyor. Genel nüfus sayımı, genel tarım sayımı, genel sanayi veya İş yerleri sayımı, milli gelir tahminleri, Tüketici Fiyatlari Endeksi ve Üretici Fiyatları Endeksi ve Enflasyon hesabı kurumun temel görevleri yer alıyor.

KURUMUN İÇERİĞİ

-Resmi istatistik programını hazırlamak ve işleyişini izlemek, programda belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin de uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek,

-İstatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliştirmek,

-İstatistik alanındaki bilimsel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri ve uluslararası göstergeleri takip etmek, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek,

-Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak,

-Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde; kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ile görevli, bilimsel ve teknik bir kurum olarak belirtiliyor.

2007’DE SONRA SAYIM SONUÇLARI YILLIK OLARAK AÇIKLANDI

TÜİK’in başlıca çalışması olan nüfus sayımları 2007 yılından beri ADNKS temelinde açıklanıyor. Bu sayım daha eski yıllarda 5 yıllık dönemlerle yapılıyorken, 2007 sonrasında sayım sonuçları yıllık olarak açıklanmaya başladı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

gaziantep escort